Jose Rizal By Zaide

Sponsored link: Download Jose Rizal By Zaide
ang liham ni dr. jose rizal sa mga kadalagahan sa malolos, bulakan
Nang aking sulatin ang Noli Me Tangere, tinanong kong laon, kung ang pusuang dalaga'y karaniwan kaya diyan sa ating bayan. Matay ko mang sinaliksik yaring alaala; matay ko mang pinagisa-ngisa ang lahat dalagang makilala sapul sa pagkabat ay maisa-isa lamang ang sumaguing larawang aking ninanas Tunay at labis ang matamis na loob, ang magandang ugal ang binibining any ang mahinhing asal; unit ang lahat na ito'y laguing nahahaluan lubos na pagsuyat pagsunod sa balang sabi hiling nang nagaalang amang .

Language: tagalog
PDF pages: 31, PDF size: 0.08 MB
Report
buhay at mga ginawa ni dr. jose rizal
[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g. This work forms part of the Tagalog translation of Noli Me Tangere (1909) by Pascual Poblete which is being presented separately in this edition.] [Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit. Ang kathang ito ni Pascual Poblete ay pasimula sa isinalin na Noli Me Tangere (1909) sa Tagalog na .

Language: tagalog
PDF pages: 397, PDF size: 0.5 MB
Report
buhay at mga ginawa ni dr. jose rizal, by
. edisyong ito.] BUHAY AT M~GA GINAWÂ NI DR. JOSÉ RIZAL NA SINULAT NI PASCUALPOBLETE José Protasio Rizal Mercado Maicling casaysan nang canyang buhay

Language: tagalog
PDF pages: 157, PDF size: 0.47 MB
Report
modyul blg. mga bagay nakaimpluwensiya kay jose rizal
Nasasabi ang bisa ng ginawang pamimili ng salita sa pagbubuo ng akda Nasusuri ang akda batay sa isang tiyak na bahagi ng kasaysayan ng bansa Naihahanay ang akda sa mga tiyak na isyung panlipunan batay sa ispesific na panahon. Nailalapat ang mga tiyak na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng panitikan sa pagsusuri ng akda sa lokal na kasaysayanNatutukoy at naipaliliwanag ang kasamaang naidudulot ng panglalamang/pang-aabuso sa kapwaNaisusulat ang isang talata tungkol sa mga paraan upang maiwasan ang pang-aabuso .

Language: tagalog
PDF pages: 36, PDF size: 0.42 MB
Report
modyul blg. 6 mga bagay na nakaimpluwensiya kay dr jose rizal
Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan.2.4. Nasasabi ang bisa ng ginawang pamimili ng salita sa pagbubuo ng akda Nasusuri ang akda batay sa isang tiyak na bahagi ng kasaysayan ng bansa Naihahanay ang akda sa mga tiyak na isyung panlipunan batay sa ispesific na panahon. Nailalapat ang mga tiyak na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng panitikan sa pagsusuri ng akda sa lokal na kasaysayanNatutukoy at naipaliliwanag ang kasamaang naidudulot ng .

Language: tagalog
PDF pages: 36, PDF size: 0.42 MB
Report
1   2   Next page →
Tagalog ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.